۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

کنگره ملی شعر اربعین برگزار می شود
به همت بنیاد کرامت امام رضا(ع) و مجمع شاعران اهل بیت(ع):

کنگره ملی شعر اربعین برگزار می شود

کنگره ملی شعر اربعین (موکب کلمات) به همت بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام و مجمع شاعران اهل بیت علیهم السلام برگزار می شود.