۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

فرهنگی اجتماعی سیاسی ورزشی

آرشیو اخبار

روز دوم رقابت‌ها رخ داد

بدرود “افضلی” در جام تختی

"رضا افضلی" کشتی گیر با اخلاق وزن ۷۴ کیلو گرم کرمانشاه در روز دوم مسابقات جام تختی تشک کشتی را بوسید و کنار گذاشت.

در دومین روز جام تختی حاصل شد

“ارشک محبی” و برد شیرین در جام تختی

ارشک محبی از کشتی‌گیران در جام تختی با هفت امتیاز فنی به پیروزی دلچسب و شیرینی رسید و دل کرمانشاهی های کشتی دوست را شاد کرد.

در نتایج روز نخست جام تختی حاصل شد

شکست ملی پوشان در “جام تختی”

هر کشتی گیری در جام تختی بتواند فن بزند و جسارت اجرای فن داشته باشد پیروز میدان است.

در روز دوم رقم خورد:

برد حساس “افضلی” در جام تختی

"رضا افضلی" کشتی گیری از دیار کرمانشاهی رقیب سرسخت خود را از پیش روی برداشت تا با روحیه بهتر به مدال طلا دست پیدا کند.

فعال سازی پوسته
لاینسس شما معتبر نیست!

جهت فعال سازی پوسته آدرس دامنه خود را برای پشتیبان ارسال کنید.

پوسته جهت نصب روی یک دامنه خریداری شده است برای دامنه های بعدی باید مجددا خریداری نمایید.

این پوسته را جهت ویرایش و بررسی می توانید روی لوکال با آدرس زیر نصب کنید و نیازی به فعال سازی لاینسس ندارد.

http://localhost