۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

دو کلمه حرف حساب:

مراقب کلاهبرداران کرونایی باشید

عده‌ای کلاهبردار به بهانه تست کرونا با نامه جعلی از وزارت بهداشت به ساختمان های مسکونی مراجعه می‌کنند، مراقب باشید.