۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

برچسب : شهرداری کرمانشاه

دو کلمه حرف حساب:

گلوله‌ای برای سگ‌های سنقر

شهروندان از اقدام عجیب کشتار سگ های ولگرد در سنقروکلیایی از سوی شهرداری خبر داده و اسناد آن را دست به دست می‌کنند.