۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

برچسب : رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کرمانشاه خبر داد

تشریح برنامه‌های بسیج هنرمندان کرمانشاه/ جشنواره عکاسی از اماکن مقدس برگزار می‌شود

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه با تشریح برنامه‌های سازمان بسیج هنرمندان استان در سال جاری از برگزاری جشنواره عکاسی از اماکن مقدس خبر داد.

ظرفیت بالای بسیج هنرمندان کرمانشاه در خدمات فرهنگی و هنری/ با اصل واسپاری بخش خصوصی کاملا مخالفم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد کرمانشاه مطرح کرد

ظرفیت بالای بسیج هنرمندان کرمانشاه در خدمات فرهنگی و هنری/ با اصل واسپاری بخش خصوصی کاملا مخالفم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به ظرفیت بالای بسیج هنرمندان کرمانشاه در خدمات فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: با اصل واگذاری ها به بخش خصوصی کاملا مخالفت دارم.

مجتمع فرهنگی انتظار کرمانشاه یا متروکه ارواح بخش خصوصی!/ آیا مسؤولی صدای هنرمندان را می شنود؟
در جلسه اندیشه ورز سازمان بسیج هنرمندان کرمانشاه مطرح شد

مجتمع فرهنگی انتظار کرمانشاه یا متروکه ارواح بخش خصوصی!/ آیا مسؤولی صدای هنرمندان را می شنود؟

مسئله عدم رسیدگی مدیران فرهنگی استان کرمانشاه و ناکارآمدی آنان در واگذاری های افسارگسیخته مجتمع های فرهنگی را تبدیل به متروکه ارواح بخش خصوصی کرده و صدای هنرمندان را درآورده است.

مجتمع فرهنگی انتظار کرمانشاه را دریابید/ وقتی بخش خصوصی ۲۰۰ میلیارد تومان به اموال دولت ضرر می زند!
رئیس سازمان بسیج هنرمندان کرمانشاه مطرح کرد

مجتمع فرهنگی انتظار کرمانشاه را دریابید/ وقتی بخش خصوصی ۲۰۰ میلیارد تومان به اموال دولت ضرر می زند!

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه از لزوم واگذاری مجتمع فرهنگی انتظار کرمانشاه به بخش دولتی خبر داد و گفت: ناکارآمدی مدیریت بخش خصوصی بیش از 200 میلیارد تومان ضرر به اموال دولت زده و متروکه ارواح را ساخته است.