۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

فرهنگی اجتماعی سیاسی ورزشی

آرشیو اخبار

مسؤول سازمان بسیج سازندگی کرمانشاه:

مرحله دوم کمک مومنانه در کرمانشاه آغاز شد

مسؤول سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه استان کرمانشاه گفت: مرحله دوم نهضت کمک مومنانه از فردا با توزیع ۲۸ هزار بسته معیشتی در استان آغاز می‌شود.