۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

معرفی کرمانشاه

پایگاه خبری و تحلیلی شهر روشن استان کرمانشاه

Shahreroshan.ir