۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

دو کلمه حرف حساب:

گلوله‌ای برای سگ‌های سنقر

شهروندان از اقدام عجیب کشتار سگ های ولگرد در سنقروکلیایی از سوی شهرداری خبر داده و اسناد آن را دست به دست می‌کنند.

خبرنگار پیشکسوت و جانباز دفاع مقدس کرمانشاه:

خبرنگاری تلاش، صداقت و عشق است

خبرنگار پیشکسوت و جانباز دفاع مقدس کرمانشاه گفت: حرفه خبرنگاری در واقع تلاش، صداقت و عشق به خدمت رسانی است.