۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

پروژه ساخت نخستین کارخانه آناناس خاورمیانه در کرمانشاه هفت ساله شد/ لزوم ورود سرمایه گذاران در رونق تولید غرب کشور!
اختصاصی شهر روشن؛

پروژه ساخت نخستین کارخانه آناناس خاورمیانه در کرمانشاه هفت ساله شد/ لزوم ورود سرمایه گذاران در رونق تولید غرب کشور!

پروژه ساخت نخستین کارخانه آناناس خاورمیانه در استان کرمانشاه اکنون هفت ساله شده و ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به همراه مساعدت مدیران ارشد در زمینه رونق تولید و کارآفرینی غرب کشور در این طرح اقتصادی الزامی است.