۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

کارگردان سینمای ایران:

فیلم “مقاومت” حماسی و امیدآفرین باشد

کارگران و فیلم‌نامه‌ نویس سینمای ایران گفت: فیلم جشنواره مقاومت باید حماسی و امیدآفرین باشد و مفهوم فعال آن را در ذهن مخاطب ایجاد کنند.