۞ احادیث
حضرت محمد(ص): بنده با خوش‌اخلاقی به مقام روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد. امام علی(ع): به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

هشدار از بی اعتباری دنیایی حرام!
هر یک‌شنبه با کلامی از نهج‌البلاغه/نامه 3

هشدار از بی اعتباری دنیایی حرام!

برخورد قاطعانه باخیانت كارگزاران از موضوعاتی است که در «نهج‌البلاغه» وجود دارد، چنان‌چه در صفحات ارزشمند آن آمده است: خانه ای به هشتاد دینار خریده ای، و سندی برای آن نوشته ای، و گواهانی آن را امضا كرده اند!

نزدیکم به بندگانی که مرا بخوانند!/ لزوم تکمیل و پرداخت کفاره روزه
هر روز با کلام وحی/28

نزدیکم به بندگانی که مرا بخوانند!/ لزوم تکمیل و پرداخت کفاره روزه

تکمیل روزه و پرداخت کفاره این فریضه دینی از موضوعاتی است که در سوره مبارکه «بقره» وجود دارد و در آیات این سوره نورانی آمده است: دعای بندگانی که مرا بخوانند اجابت می‌کنم،بنابراین باید به من ایمان بیاورند تا به مقصد برسند.  

شنیدید و اطاعت کردید
هر یک‌شنبه با کلامی از نهج‌البلاغه/نامه 2

شنیدید و اطاعت کردید

قدردانی از (کوفیان) مجاهدان از جنگ برگشته از موضوعاتی است که در «نهج‌البلاغه» وجود دارد، چنان‌چه در صفحات ارزشمند آن آمده است: مردم كوفه دعوت ما را شنیدید و اطاعت كردید، به جنگ فرا خوانده شدید و بسیج شدید.

به‌سوى امیرتان بشتابید/ جهاد با دشمن در راه خدا
هر یک‌شنبه با کلام نهج‌البلاغه/ نامه 1

به‌سوى امیرتان بشتابید/ جهاد با دشمن در راه خدا

جهاد در راه خدا از موضوعاتی است که در «نهج‌البلاغه» وجود دارد، چنان‌چه در صفحات ارزشمند آن آمده است: فتنه ها بر پایه های خود ایستاد، پس به سوی فرمانده خود بشتابید، و در جهاد با دشمن بر یكدیگر پیشی گیرید.